Historia

Björn och hans flugrullar

Björn Emanuelsson är Emanuelson Reels. En finmekaniker med känsla för kvalité och flugfiske.

Den rulle som idag saluförs mönsterregistrerades 1991 men såg dagens ljus mycket tidigare än så. Förutom denna rullmodell har Björn ett antal prototyper som har testats under årens lopp men som inte har tagits i produktion. Gör man inte fler än 30-40 rullar om året blir det svårt att hantera alla olika delar om man har för många modeller i programmet, dagens alla färgkombinationer räcker gott och väl.

En tidig prototyp av Emanuelson Trout 2.

Vad Björn ville uppnå när han konstruerade dagens Trout-rulle var ett underhållsfritt verktyg som skulle hålla under lång tid. Vi som använder hans rullar kan intyga att han lyckades väldigt bra med sin föresats.

På den här bilden ses en uppsättning med bruna Trout-rullar.

Under årens lopp har det tillverkats en och annan batch med specialbeställda rullar som skiljer lite från de som vi normalt säljer. Idag är produktionen så låg att det knappt längre tillverkas några specialmodeller. Anledningen till detta är dels de stora antalet inställningar som måste ändras i redskapen samt svårigheten med att anodisera små mängder med delar. Dels blir det mycket dyrbart att anodisera och så uppstår lätt problem med olika nyanser i olika omgångar.

Dagens Trout-modell mönsterskyddades 1991.
På den här bilden ses ett gavelstycke på en Trout 1 Puritan som ser gammal ut redan när man packar upp första gången. Serien med Puritanrullar gjordes under 2010 och 2012 introduceras en förädlad variant som går under namnet Emanuelson Old school.